Κυριακή της Απόκρεω

Γκαλερί

Η συλλογή περιέχει 45 φωτογραφίες.

Την τρίτη  Κυριακή του Τριωδίου, που ονομάζεται Κυριακή της Απόκρεω ή της Κρίσεως, αναγιγνώσκεται η ευαγγελική περικοπή στην οποία ο Κύριος μας λέγει ότι το κριτήριο της Κρίσεώς Του θα είναι η αγάπη· η αγάπη προς τον Θεό που μεταποιείται … Συνέχεια