Πανηγύρεις Ναών

1/10 Ἁγίας Σκέπης· Ἡ Ἱ. Μονή Ἁγίας Σκέπης καί Ἁγ. Παρασκευῆς Ν. Βύσσης.

3/10 Ἁγ. Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου· Ὁ Ἐνοριακός Ναός Κεράμου.

26/10 Ἁγ. Δημητρίου· Οἱ Ἐνοριακοί Ναοί: Οἰνόης – Ὀρεστιάδος, Λαγοῦ, Σιταριᾶς, Σοφικοῦ, Δικαίων, Καναδᾶ, Κομάρων, Λαβάρων, Ἀμορίου, Κυριακῆς, Καβύλης, Πολιᾶς, Σαύρας καί οἱ Παλαιοί Ναοί Μαυροκκλησίου καί Κυανῆς.

27/10 Ἁγ. Νέστορος· Ὁ Ἐνοριακός Ναός Ἀμορίου.

28/10 Ἐθνική Ἑορτή· Ὁ Ἱερός Καθεδρικός Ναός Παναγίας Ἐλευθερωτρίας Διδυμοτείχου.

 ______________ Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Ε Ι Σ ______________

 Πανήγυρις  Ιεράς Μονής Αγίας Σκέπης – Αγίας Παρασκευής Νέας Βύσσης

Μνήμη Αγ. Κυπριανού και Ιουστίνης εις Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής Διδυμοτείχου

Πανήγυρις Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Διονυσίου Κεράμου