Πανηγύρεις Ναών

ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1 Ὁσιομάρτυρος Ἁγ. Ἰακώβου· Ἐν τῷ Ἱερῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ Ἁγίου Ἀθανασίου Διδυμοτείχου.

1 Ἁγ. Ἀναργύρων· Τά Παρεκκλήσια τοῦ Νοσοκομείου Διδυμοτείχου καί τοῦ Ἐπισκοπείου Σουφλίου.

2 Ἁγ. Ἀκινδύνων· Τό ἐν Ἀμορίῳ Μητροπολιτικόν Παρεκκλήσιον.

4 Ἁγ. Ἰωάννου Βατάτζη· Ὁ Ἐνοριακός Ναός ἐν Διδυμοτείχῳ.

8 Παμ. Ταξιαρχῶν· Οἱ Ἐνοριακοί Ναοί Σαγήνης-Ὀρεστιάδος, Γιαννούλης, Ριζίων, Πετρωτῶν, Κορύμβου.

9 Ἁγ. Νεκταρίου· Τά Παρεκκλήσια εἰς Διδυμότειχον, Πύργον καί Ἀμόριον.

11 Ἁγ. Μηνᾶ· Τά Παρεκκλήσια τοῦ Ἐπισκοπείου Διδυμοτείχου καί τοῦ Κέντρου Ὑγείας Ὀρεστιάδος.

13 Ἁγ. Ἰω. Χρυσοστόμου· Τό Παρεκκλήσιον τοῦ Ἐνοριακοῦ Ναοῦ Νεοχωρίου.

21 Εἰσόδια Θεοτόκου· Ὁ Καθεδρικός Ναός Ἐλευθερώτριας Διδυμοτείχου καί τό Παρεκκλήσιον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ν. Βύσσης.

25 Ἁγ. Αἰκατερίνης· Τό ἐν Διδυμοτείχῳ Παρεκκλήσιον καί τό Παρεκκλήσιον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὀρεστιάδος.

26 Ἁγ. Στυλιανοῦ· Τό Παρεκκλήσιον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Κυπρίνου.

30 Ἁγίου Ἀποστ. Ἀνδρέου· Ὁ ἐν Σουφλίῳ Ἐνοριακός Ναός.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α      Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Ε Ω Ν       Ι Ε Ρ Ω Ν      Ν Α Ω Ν

ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΕΙΑ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΙΕΡΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΑΔΙΑΣ

ΙΕΡΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΑΓΗΣ