Πανηγύρεις Ναών

1/7 Ἁγ. Ἀναργύρων· Ὁ Ἐνοριακός Ναός Κριοῦ καί τό Παρεκκλήσιο τοῦ Νοσοκομείου Διδυμοτείχου.

7/7 Ἁγ. Κυριακῆς· Τά Παρεκκλήσια εἰς Κόμαρα, Κυριακήν καί Διδυμότειχον.

17/7 Ἁγ. Μαρίνης· Ἡ ἐν Διδυμοτείχῳ Κατακόμβη καί τό Παρεκκλήσιον τοῦ Μητροπ. Ναοῦ Ἁγ. Θεοδώρων Ὀρεστιάδος.

20/7 Προφ. Ἠλιού· Οἱ Ἐνοριακοί Ναοί· Σαγήνης – Ὀρεστιάδος, Θυρέας, Κουφοβούνου, Σιδηροῦς, Μαυροκκλησίου, Μεταξάδων, Γιατράδων καί τά Παρεκκλήσια ἐν Καστανεαῖς καί ἐν Δαδιᾷ.

25/7 Ἁγίας Ἄννης· Ἐν Ἐλαφοχωρίῳ καί Γιαννούλῃ.

26/7 Ἁγ. Παρασκευῆς· Ὁ Προσκυνημ. Ναός Διδυμοτείχου, οἱ Ἐνοριακοί Ναοί Ἀσημενίου, Βρύσης καί Ἀγριάνης καί ἡ Ἱ. Μονή Ἁγ. Σκέπης καί Ἁγ. Παρασκευῆς Ν. Βύσσης.

27/7 Ἁγ. Παντελεήμονος· Οἱ Ἐνορ. Ναοί: Ἀμπελακίων, Ψαθάδων καί τό Παρεκκλήσιον ἐν Παλιουρίῳ.

28/7 Ἁγ. Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου· Τό ἐν Ριζίοις Παρεκκλήσιον.

Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Ε Ι Σ