Πανηγύρεις Ναών

 ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ ΜΗΝΟΣ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

6 Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος· Οἱ Ἐνοριακοί Ναοί: Μαρασίων, Μεγ. Δερείου καί τά Παρεκκλήσια εἰς Σοφικόν καί Ἀμόριον.

15 Κοίμησις τῆς Θεοτόκου· Οἱ Ἐνοριακοί Ναοί: Διδυμοτείχου, Κλεισσοῦς-Ὀρεστιάδος, Σιτοχωρίου, Σάκκου, Κορνοφωλέας, Κοτρωνιᾶς, Θεραπείου, Πάλλης, Βρυσικῶν, Ἐλαφοχωρίου, Χελιδόνας καί Πετράδων.

23 Ἀπόδοσις ἑορτῆς Κοιμ. Θεοτόκου· Οἱ Ἐνοριακοί Ναοί: Πύργου, Σπηλαίου, Φυλακίου καί Ἀλεποχωρίου καί τό ἐν Σοφικῷ Παρεκκλήσιον.

24 Ἁγ. Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ· Τό Παρεκκλήσιον τῆς XVI Μεραρχίας Πεζικοῦ εἰς Διδυμότειχον καί τό ἐν Μικρᾷ Δοξιπάρα Ἐξωκκλήσιον.

27 Ἁγ. Φανουρίου· Τά Παρεκκλήσια εἰς Ἄνω Οἰνόην, Ἀσπρονέριον καί τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Διδυμοτείχου.

29 Ἀποτ. Κεφαλῆς Ἁγ. Ἰωάννου· Οἱ Ἐνοριακοί Ναοί Ν. Χειμωνίου καί Χανδρᾶ.

31 Ἁγ. Ζώνης· Ἐν Ζώνῃ.

———Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Ε Ι Σ———

ΙΕΡΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΕΙΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΕΙΣ Ι.Μ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ