Πανηγύρεις Ναών

Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ

1/9 Ἁγ. 40 Παρθένων· Ὁ Νέος Κοιμητηριακός Ναός Ὀρεστιάδος καί τό ἐν Πετρωτοῖς Παρεκκλήσιον.

3/9 Ἀνοικομιδή λειψάνων Ἁγ. Νεκταρίου· Τό ἐν Ἀμορίῳ Κοιμητηριακόν Ναΐδριον.

4/9 Ἡ Ἀκατάφλεκτος Βάτος· Ἐν Μικρῷ Δερείῳ.

6/9 Τό ἐν Χώναις θαῦμα· Ἐν Κορύμβῳ.

7/9 Ἁγ. Σώζοντος· Ὁ Κοιμητηριακός Ναός Μεταξάδων.

8/9 Γενέσιον Θεοτόκου· Ἡ Ἱερά Μονή Δαδιᾶς.

14/9 Ὕψωσις Τιμίου Σταυροῦ· Οἱ Ἐνοριακοί Ναοί Σωτῆρος Χριστοῦ Διδυμοτείχου καί Στέρνας.

16/9 Ἁγ. Εὐφημίας· Τό ἐν Πραγγίῳ Παρεκκλήσιον.

17/9 Ἁγ. Σοφίας· Τό ἐν Χειμωνίῳ Παρεκκλήσιον.

20/9 Ἁγ. Εὐσταθίου· Τό Παρεκκλήσιον τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Θεοδώρων Ὀρεστιάδος καί τό ἐν Πύργῳ Ἐξωκκλήσιον.

24/9 Μυρτιδιωτίσσης· Ἐν Παλιουρίῳ.

26/9 Ἁγ. Ἰω. Θεολόγου· Τά ἐν Καρωτῇ, Δαδιᾷ καί Γιατράδαις Παρεκκλήσια.

—-Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Ε Ι Σ—-

ΕΟΡΤΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ «ΠΑΛΙΟΥΡΙΩΤΙΣΣΗΣ» ΕΙΣ ΠΑΛΙΟΥΡΙ