Πανηγύρεις Ναών

  • 1/2 Ἁγ. Τρύφωνος· Τά ἐν Δικαίοις, Καβύλῃ καί Σουφλίῳ Ἐξωκκλήσια.

  • 2/2 Ὑπαπαντῆς· Ὁ Καθεδρικός Ναός Ἐλευθερωτρίας ἐν Διδυμοτείχῳ.

  • 10/2 Ἁγ. Χαραλάμπους· Τά Παρεκκλήσια εἰς Ἱ. Μ. Δαδιᾶς καί εἰς Διδυμότειχον.

  • 11/2 Ἁγ. Βλασίου· Τό ἐν Διδυμοτείχῳ Ἐξωκκλήσιον.