Πανηγύρεις Ναών

Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Υ

7/1 Ἁγ. Ἰωάννου· Οἱ Ἐνοριακοί Ναοί: Ν. Χειμωνίου καί Χανδρᾶ.
17/1 Ἁγ. Ἀντωνίου·
Τό Παρεκκλήσιον τοῦ Ἱ. Ναοῦ Τιμίου Σταυροῦ Στέρνας.
18/1 Ἁγ. Ἀθανασίου·
Οἱ Ἐνοριακοί Ναοί: Διδυμοτείχου (Μητροπολιτικός), Σουφλίου, Πυθίου, Πρωτοκκλησίου, Παλιουρίου, Νεοχωρίου, Ὀρεστιάδος καί οἱ παλαιοί Ναοί Μεταξάδων καί Ἀλεποχωρίου.
23/1 Ἁγ. Ἀγαθαγγέλου·
Τό Παρεκκλήσιον τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Νικολάου Δαδιᾶς.

Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Υ

1/2 Ἁγ. Τρύφωνος· Τά ἐν Δικαίοις, Καβύλῃ καί Σουφλίῳ Ἐξωκκλήσια.
2/2 Ὑπαπαντῆς· Ὁ Καθεδρικός Ναός Ἐλευθερωτρίας ἐν Διδυμοτείχῳ.
10/2 Ἁγ. Χαραλάμπους· Τά Παρεκκλήσια εἰς Ἱ. Μ. Δαδιᾶς καί εἰς Διδυμότειχον.
11/2 Ἁγ. Βλασίου· Τό ἐν Διδυμοτείχῳ Ἐξωκκλήσιον.

 ______________ Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Ε Ι Σ ______________

 «Παναγίας Παραμυθίας» εις Ιερό Καθεδρικό Ναό Παναγίας Ελευθερωτρία Διδυμοτείχου