Αυτογνωσία και ταπείνωση

Γκαλερί

Η συλλογή περιέχει 46 φωτογραφίες.

«Μία Κυριακή ὁρόσημο γιά τό ἐκκλησιαστικό ἔτος σήμερα, ἀγαπητοί. Εἶναι ἡ Κυριακή πού ἀρχίζει ἡ χρήση ἑνός ἰδιαίτερου λειτουργικοῦ βιβλίου, πού ὀνομάζεται «Τριώδιον». Σήμερα, λοιπόν, ἡ Ἐκκλησία ἀπευθύνει στά τέκνα της  μία πρόσκληση εἰσόδου σ’ ἕνα ἰδιότυπο στάδιο, ὄχι γιά … Συνέχεια