Κυριακή Ε! Νηστειών

Γκαλερί

Η συλλογή περιέχει 26 φωτογραφίες.

Η Ε! Κυριακή των Νηστειών είναι αφιερωμένη στην Οσία Μαρία την Αιγυπτία, η οποία αφού πρώτα έζησε με ακραίο τρόπο τη ζωή της ακολασίας, μετεστράφη δια της μετανοίας στην ζωή της πολυχρόνιας ακραίας άσκησης και αγίασε στην σκληρή έρημο, κοντά … Συνέχεια