Οἱ δέ ἐννέα ποῦ;

Γκαλερί

Η συλλογή περιέχει 70 φωτογραφίες.

«Πολλοί οἱ εὐεργετηθέντες, ἕνας ὅμως ὁ εὐγνώμων τῆς σημερινῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς. Πολλοί οἱ θεραπευθέντες στό σῶμα, ἕνας ὅμως μόνον ἔχει ὑγιαίνουσα ψυχή. Εἶναι συγκλονιστικό τό περιστατικό τῆς θεραπείας τῶν δέκα λεπρῶν, πού ἀκούσαμε σήμερα στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας. Αὐτό … Συνέχεια