…καί ἐπί γῆς εἰρήνη…

Γκαλερί

Η συλλογή περιέχει 75 φωτογραφίες.

«Ἡ γλυκύτητα τῆς Ἁγίας Νυκτός τῶν Χριστουγέννων περιβάλλει καὶ πάλιν τὸν κόσμο. Καὶ ἐν μέσῳ τῶν ἀνθρωπίνων καμάτων καὶ πόνων, τῶν παθῶν καὶ τῶν ἐχθροτήτων, τῶν ἀνησυχιῶν καὶ τῶν ἀπογοητεύσεων, προβάλλει σήμερον, μὲ τὴν ἰδία ὅπως καὶ τότε γοητεία, πραγματικὸ … Συνέχεια