«εἰς φιλαδελφίαν ανυπόκριτον» (Α΄ Πέτρ. α΄ 22)

Γκαλερί

Η συλλογή περιέχει 45 φωτογραφίες.

«Η ασθένεια, ο πόνος και ο θάνατος είναι ο καρπός της αμαρτίας, είναι το αποτέλεσμα της παρακοής και της απομάκρυνσης του ανθρώπου από την κοινωνία και την Χάρη του Θεού. Επειδή ο άνθρωπος είναι οντότης ψυχοσωματική, η αμαρτία είναι η … Συνέχεια