Κυριακή μετά τα Φώτα στους Μεταξάδες

Γκαλερί

Η συλλογή περιέχει 52 φωτογραφίες.

«Σήμερα, τήν πρώτη Κυριακή μετά τή μεγάλη γιορτή τῶν Θεοφανείων, ἀγαπητοί,  καί καθώς τό Ἅγιο Δωδεκαήμερο πέρασε γιά ἄλλη μία φορά στήν ἱστορία, ἀξίζει νά στοχασθοῦμε πῶς ἐπιθυμοῦμε νά ζήσουμε τήν καινούργια χρονιά. Θέλουμε νά ζήσουμε ἀληθινά ἤ θά διαλέξουμε … Συνέχεια