Από την Νύκτα του κόσμου στον Όρθρο της Νέας Διαθήκης

Γκαλερί

Η συλλογή περιέχει 51 φωτογραφίες.

«Λαμπρό προβάλλει καί πάλι στόν ὁρίζοντα τῆς ζωῆς μας τό Ἄστρο τῆς Βηθλεέμ, καί ὁδηγεῖ τό νοῦ καί τήν καρδιά μας στό  ὑπερφυές μυστήριο τῆς Θείας Ἐνανθρωπήσεως. Τά ὑπάρχοντα σκότη διαλύονται καί τή Νύκτα τοῦ κόσμου διαδέχεται ὁ Ὄρθρος τῆς … Συνέχεια