Κατά την πίστιν υμών γενηθήτω υμίν

Γκαλερί

Η συλλογή περιέχει 30 φωτογραφίες.

«Το θαύμα προϋποθέτει την πίστη του ανθρώπου, όταν αυτός έχει καλή προαίρεση και η πονηρία δεν έχει διαβρώσει την ψυχή του. Η πίστη που απαιτείται για την αποδοχή του λόγου του Θεού, η ίδια απαιτείται και για την αποδοχή του … Συνέχεια