Πρόσκληση – Εγκαίνια Αγίας Σκέπης & Αγίας Παρασκευής Ν.Βύσσης.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΚΕΠΗΣ & ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Ν. ΒΥΣΣΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Ι Σ

Προτροπῆ καί ἐπινεύσει τοῦ Σεβ.Μητροπολίτου Διδυμοτείχου,Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ.  Δ α μ α σ κ η ν ο ῦ ,  ἀνακοινούμεθα  ὑμῖν ὃτι την  πρωΐαν τῆς  1ης προσεχοῦς  μηνός Ὀκτωβρίου ἐ.ἒ. ἡμέρας τῆς  ἐβδομάδος Σαββάτου  και πρό τῆς Θείας  Λειτουργίας, θά τελεσθούν τά ἐγκαίνια τοῦ Καθολικοῦ τῆς καθ΄ἡμάς Ἱερᾶς Μονῆς, καί προσκαλοῦμεν τήν ὑμετέραν ἀγάπην ὃπως προσέλθη εἰς τάς πρός τοῦτο Λατρευτικάς εκδηλώσεις, χάριν ἁγιασμοῦ καί εὐλογίας.

Μετ΄ἐγκαρδίων εὐχῶν καί τιιμῆς

Ὁ Καθηγούμενος

Ἀρχιμ.Βαρθολομαῖος Ἀστεριάδης

 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α    Ε Γ Κ Α Ι Ν Ι Ω Ν  

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2011

06.00 μ.μ. Ὑποδοχή ἱερῶν λειψάνων καί ἱερᾶς εἰκόνος Ἀγίας Σκέπης, κομιζομένης ἐκ τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήμ.

06.30 μ.μ.  Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός.

Σάββατον , 1 Ὀκτωβρίου 2011

07.00 π.μ. Ὂρθρος.

08.00 π.μ. Ἀκολουθία ἐγκαινίων.

10.00 π.μ. Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία.

06.00 μ.μ. Μεθέορτος Ἑσπερινός καί Παράκλησις.

- Τῶν Ἱερῶν ἀκολουθιῶν προστήσεται ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου Δ α μ α σ κ η ν ό ς

- Επί ἑπταήμερον καθ΄ἑκάστην ἡμέραν εἰς τόν ἐγκαινισθέντα Ἱερόν Ναόν θα τελεῖται Ὂρθρος καί Θεία Λειτουργία (7.00-9.30 π.μ.)