Πρόσκληση – Εγκαίνια Αγίας Σκέπης & Αγίας Παρασκευής Ν.Βύσσης.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Ι Σ Προτροπῆ καί ἐπινεύσει τοῦ Σεβ.Μητροπολίτου Διδυμοτείχου,Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ.  Δ α μ α σ κ η ν ο ῦ ,  ἀνακοινούμεθα  ὑμῖν ὃτι την  πρωΐαν τῆς  1ης προσεχοῦς  μηνός Ὀκτωβρίου ἐ.ἒ. … Συνέχεια