Κυριακή Θεοφόρων Πατέρων

IMG_0151

Με αφορμή το αποστολικό και το ευαγγελικό ανάγνωσμα της Κυριακής των Θεοφόρων Πατέρων, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δαμασκηνός ιερουργών στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Αθανασίου Πρωτοκκλησίου, του τέως Δήμου Ορφέως, μίλησε για την ενότητα των χριστιανών, όπως αυτή εκφράζεται από τον Απόστολο Παύλο, προς τους πρεσβυτέρους της Εφέσου, και τον Ιησού Χριστό, που νουθετεί τους μαθητές Του ολίγον προ του Πάθους. «Ὁ Παύλος ὁμιλεί γιά τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, πού θά κινδυνεύσει ἀργότερα ἀπό τούς αἰρετικούς, καί ὁ Χριστός προσεύχεται γιά τήν ἑνότητά τῆς ἀγάπης κατά το πρότυπο τῆς Ἁγίας Τριάδος». Και συνέχισε λέγοντας, μεταξύ άλλων: «Τό καταστατικό τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ ἑνότητα, πού διασφαλίζεται μέσα ἀπό τήν Ἀλήθεια καί τήν Ἀγάπη. Αὐτό φέρει τήν ὑπογραφή τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς Ἐκκλησίας. Ποιά εἶναι αὐτή; Τά δάκρυά Του, ὁ ἱδρώτας Του, τό αἷμα Του, ὅσα προσέφερε τήν ἀγωνιώδη ἐκείνη νύχτα καί τήν ἑπόμενη μέρα πάνω στόν Σταυρό. Αὐτήν τήν ἀνυπολόγιστης ἀξίας Παρακαταθήκη μᾶς ἀνατέθηκε ἡ ἀποστολή νά τή διαφυλάξουμε. Ἂν δέν τό πράξουμε ἤ ἄν μέ τή στάση μας χαλαρώνει ἡ ἑνότητα τῆς ἀλήθειας καί ὑπονομεύεται ἡ ἑνότητα τῆς ἀγάπης, τότε ματαιοπονοῦμε…

»Στὴν ἴδια αὐτή προσευχή Του ὁ Χριστός φανέρωσε τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ. Στή βιβλική γλῶσσα ὄνομα τοῦ Θεοῦ εἶναι οἱ ἰδιότητές Του. Ὁ Χριστός ἀποκάλυψε σέ μᾶς ποιός εἶναι πραγματικά ὁ Θεός. Ἔγινε ὁ Θεός πλέον προσιτός, μέ τήν παρουσία τοῦ Χριστοῦ, διότι οὕτω οἱ ἰδιότητες τοῦ Θεοῦ ἔγιναν προσιτές στούς ἀνθρώπους. Μέ ἄλλα λόγια μποροῦμε νά μετέχουμε στήν ἁγιότητα, ἐπειδή ἦλθε ἀνάμεσά μας Ἐκεῖνος, ὁ Χριστός.

»Αὐτή ἀκριβῶς ἡ γνώση τοῦ Ἑνός καί Μοναδικοῦ  καί Ἀληθινοῦ Θεοῦ ἐμπνέει καί καλλιεργεῖ τὴν ἑνότητα στό Ἐκκλησιαστικό Σῶμα. Ὅποιος μετέχει στίς ἰδιότητες τοῦ Θεοῦ, ὅποιος γνώρισε τί εἶναι ὁ Θεός, ἀγωνίζεται πλέον γιά τήν ἑνότητα καί δέν σκέπτεται νά τή διασπάσει. Μέ ἄλλα λόγια, ὅποιος ἀνταποκρίνεται στό ἔργο τοῦ Χριστοῦ καί Τόν ἀκολουθεῖ, θά νοιάζεται μόνον γιά τήν Ἀλήθεια καί μόνον γιά τήν Ἀγάπη. Δέν θά παρασύρεται ἀπό πλάνες καί δέν θά ἐπιτρέπει νά στρεβλώνεται ἡ πίστη του περί Θεοῦ, ἀλλά οὔτε θά καταναλίσκεται σέ ἐχθρότητες, ἀντιπαραθέσεις ἤ μίση, ἤ μνησικακίες. Ἡ Ἀλήθεια καί ἡ Ἀγάπη δέν εἶναι κάτι τό ἀφηρημένο. Εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός.

»Ἡ πορεία πρός τόν Θεό εἶναι μία σκυταλοδρομία. Ὁ Χριστός ἀναζητᾶ τή δόξα τοῦ Πατέρα, Τόν φανερώνει καί ἐκτελεῖ τήν ἀποστολή Του. Ἐμεῖς ὅλοι, μέ τή σειρά μας, καλούμεθα, ὅπως οἱ Θεοφόροι Πατέρες τῆς ἐν Νικαίᾳ Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, πού τιμοῦμε σήμερα, νά ἀναζητοῦμε τή δόξα τοῦ Χριστοῦ. Νά Τόν φανερώνουμε, καί νά ἐκτελοῦμε τήν ἀποστολή Του γιά τὴ σωτηρία τοῦ κόσμου. Ἀσύλληπτη εὐθύνη ἀλλά καί δωρεά πού μᾶς ἐμπιστεύθηκε ὁ Κύριος. Ἄν καί οἱ περισσότεροι εἴμεθα ἀνώριμοι πνευματικά, ἄν καί παραμένουμε «νήπιοι» ὡς πρός τὴν γνώση τοῦ Θεοῦ, μᾶς δωρήθηκε ἡ δυνατότητα νά ἱερουργοῦμε τό ἔργο τῶν «τελείων», τήν ἑνότητα καί τήν ἀγάπη».

Την Θεία Λειτουργία στο Πρωτοκκλήσι παρακολούθησαν ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου Μιχαήλ Πιτιακούδης και εκπρόσωπος του Διοικητού της 50ής Ταξιαρχίας.

Το μεσημέρι της αυτής ημέρας, 5ης Ιουνίου ε.έ., ο Σεβασμιώτατος παρέστη στην Νέα Ορεστιάδα σε εκδήλωση αφιερωμένη στα 150 χρόνια από την ίδρυση του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Αδριανουπόλεως, στην οποία εκδήλωση παρέστησαν οι Βουλευτές Έβρου Σταύρος Κελέτσης και Χρήστος Δερμεντζόπουλος και ο Δήμαρχος Ορεστιάδος Βασίλειος Μαυρίδης.