Εκκλησιαστικό Μουσείο

Ἐκκλησιαστικόν Μουσεῖον·Λειτουργεῖ ἐν Διδυμοτείχῳ καί προσωρινῶς φιλοξενεῖται εἰς τό Πνευματικόν Κέντρον τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνηματικοῦ Ναοῦ Παναγίας Ἐλευθερωτρίας.