Φιλανθρωπία – Ευποιϊα

— Γενικόν Φιλόπτωχον Ταμεῖον Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ὑπεύθυνος· Πρωτοπρ. Κωνστ. Σουργουτσίδης. Τό Ταμεῖον ἀντιμετωπίζει τακτικῶς μέν περιπτώσεις ἀπόρων καί ἐνδεῶν οἰκογενειῶν, καλύπτει ἰατρο­φαρ­μακευτικάς ἀνάγκας ἀσθενῶν καί ἐνισχύει σπουδαστάς καί φοιτητάς, ἐκτάκτως δέ ἀντιμετωπίζει περιπτώσεις πυροπαθῶν καί πλημμυροπαθῶν.

— Ἐκκλησιαστικόν Γηροκομεῖον· «Ὁ Καλός Σαμαρείτης».

— «Τράπεζα Ἀγάπης» Ἱ.Ν. Ἁγ. Θεοδώρων Ὀρε­στιάδος (καθημερινῶς σιτιζόμενα ἄτομα 80), τηλ. 25520-26.468. Ὑπεύθυνος· Ἀρχιμ. Βαρθολ. Ἀστεριάδης.

— «Τράπεζα Ἀγάπης» Ἱ.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Διδυμοτείχου (καθημερινῶς σιτιζόμενα ἄτομα 60), τηλ. 25530-22.808. Ὑπεύθυνος· Ἀρχιμ. Κύριλλος Κολτσίδης.

— Ἐκκλησιαστικά Οἰκοτροφεῖα· ἐν Διδυμοτείχῳ, Ὀρεστιάδι, Σουφλίῳ καί Δικαίοις. (Ἡ λειτουργία αὐτῶν ἀνεστάλη, λόγῳ ἐλλείψεως τροφίμων).