ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (Ι.Π.Ε.) σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου στα πλαίσια υλοποίησης του «Προγράμματος διά Βίου Μάθησης του Ανθρωπίνου Δυναμικού της Εκκλησίας – Ανάπτυξη Ανοιχτών Διαδικτυακών Μαθημάτων» (MIS 5073422), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, πρόκειται να υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία απευθύνονται σε εθελοντές, στελέχη και συνεργάτες, κληρικούς και λαϊκούς της Ιεράς Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου, αλλά και άλλων φορέων που παρέχουν ανάλογες υπηρεσίες, με στόχο την ενίσχυση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων για την υποστήριξη του έργου, που προσφέρεται στις κοινωνικοπρονοιακές και λοιπές εκκλησιαστικές δομές.

Η πρόσκληση αφορά στις θεματικές ενότητες:

• ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

• ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Οι συμμετέχοντες μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας θα λάβουν Βεβαίωση Πιστοποιημένης Επιμόρφωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, εάν δεν έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση, να προμηθευτούν το έντυπο της Αίτησης Συμμετοχής από τον τοπικό Συντονιστή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Ι. Μ. Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου, ο οποίος θα συγκεντρώσει τις αιτήσεις και θα τις αποστείλει στο ΙΠΕ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023 (ημερομηνία δημοσίευσης) έως την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023. Μετά την παραπάνω ημερομηνία ουδεμία αίτηση γίνεται δεκτή.

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Συντονιστή των επιμορφωτικών προγραμμάτων της Ιεράς Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου Αρχιμ. Κύριλλο Κολτσίδη στο τηλέφωνο 6974162645, είτε στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως  Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου στο τηλέφωνο 2553022901 (9.30-14.00), είτε στα γραφεία του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως στο τηλέφωνο 2103352362 (10.00– 15.00).

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή