Ποιμαντική Διακονία

— Θεῖον Κήρυγμα. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης ὅπου ἄν ἤ ἱερουργῶν ἤ χοροστατῶν. Καθ’ ἑκάστην Κυριακήν καί ἑορτήν ἀναγινώσκεται γραπτόν κήρυγμα, συντασσόμενον ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

— Ἱερά Ἐξομολόγησις: Θεραπεύεται ὑπό ἐντε­ταλ­μένων Πνευματικῶν.

— Ποιμαντική Στρατοῦ: Ἡ Ἱερά Μητρόπολις διαθέτει τούς Πνευματικούς καί τούς Ἐφημερίους της πρός ἐξυπηρέτησιν τῶν Στρατιωτικῶν μονάδων καί φυλακίων τῆς περιοχῆς.

— Συμπαράστασις Ἀσθενῶν. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης καί ἐφημέριοι τῆς πόλεως Διδυμοτείχου ἐπισκέπτονται τακτικῶς τό Γενικόν Νομαρχιακόν Νοσοκομεῖον Διδυμοτείχου.

— Κατηχητικά Σχολεῖα. Λειτουργοῦν εἰς τάς πόλεις καί τινά χωρία τῆς ὑπαίθρου.

— Συνάξεις Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς. Εἰς τάς πόλεις καί τά πλεῖστα τῶν χωρίων λειτουργοῦν περίπου 90 Συνάξεις Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς, ὑπό τήν ἐποπτείαν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.