Πανηγύρεις Ναών

4 Ἁγ. Βαρβάρας· Ὁ Προσκυνηματικός Ναός Ἁγίας Βαρβάρας Ὀρεστιάδος.

6 Ἁγ. Νικολάου· Οἱ Ἐνοριακοί Ναοί Δαδιᾶς καί Παταγῆς καί τό ἐν Διδυμοτείχῳ Παρεκκλήσιον.

12 Ἁγ. Σπυρίδωνος· Ὁ Ἐνοριακός Ναός Λεπτῆς.

13 Ἁγ. Ὀρέστου· Τό ἐν Νέᾳ Ὀρεστιάδι Μητροπολ. Παρεκκλήσιον.

15 Ἁγ. Ἐλευθερίου· Ἡ Κατακόμβη τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἐλευθερώτριας Διδυμοτείχου καί τό Παρεκκλήσιον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ὀρεστιάδος.

18 Ἁγ. Μοδέστου· Τό Παρεκκλήσιον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου Ν. Βύσσης.

26 Ἰωσήφ τοῦ Μνήστορος· Τό Παρεκκλήσιον τοῦ  Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Διδυμοτείχου.

27 Ἁγ. Στεφάνου· Τό Παρεκκλήσιον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Χιονάδων.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α      Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Ε Ω Ν       Ι Ε Ρ Ω Ν      Ν Α Ω Ν

ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΙΕΡΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΑΔΙΑΣ

ΙΕΡΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΑΓΗΣ