Πανηγύρεις Ναών

28/10 Ἐθνική Ἑορτή· Ὁ Ἱερός Καθεδρικός Ναός Παναγίας Ἐλευθερωτρίας Διδυμοτείχου.

———————————–

1/11 Ἁγ. Ἰακώβου Ὁσιομάρτυρος· Ἐν τῷ Ἱ. Μητροπολιτικῷ Ναῷ Ἁγ. Ἀθανασίου Διδυμοτείχου.

1/11 Ἁγ. Ἀναργύρων· Τό Παρεκκλήσιον τοῦ Νοσοκομείου Διδυμοτείχου.

2/11 Ἁγ. Ἀκινδύνων· Τό ἐν Ἀμορίῳ Μητροπ. Παρεκκλήσιον.

4/11 Ἁγ. Ἰωάννου Βατάτζη· Ὁ Ἐνοριακός Ναός ἐν Διδυμοτείχῳ.

8/11 Παμ. Ταξιαρχῶν· Οἱ Ἐνοριακοί Ναοί: Σαγήνης – Ὀρεστιάδος, Γιαννούλης, Ριζίων, Πετρωτῶν, Κορύμβου.

9/11 Ἁγ. Νεκταρίου· Τά Παρεκκλήσια εἰς Διδυμότειχον καί Πύργον.

11/11 Ἁγ. Μηνᾶ· Τά Παρεκκλήσια· τοῦ Ἐπισκοπείου Διδυμοτείχου καί τοῦ Κέντρου Ὑγείας Ὀρεστιάδος.

21/11 Εἰσόδια Θεοτόκου· Ὁ Καθεδρικός Ναός Ἐλευθερώτριας Διδυμοτείχου καί τό Παρεκκλήσιον τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Ν. Βύσσης.

25/11 Ἁγ. Αἰκατερίνης· Τό ἐν Διδυμοτείχῳ Παρεκκλήσιον καί τό Παρεκκλήσιον τοῦ Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτ. Ὀρεστιάδος.

26/11 Ἁγ. Στυλιανοῦ· Τό Παρεκκλήσιον τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Κυπρίνου.

30/11 Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου· Ὁ ἐν Σουφλίῳ Ἐνοριακός Ναός.

 ______________ Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Ε Ι Σ ______________

Δ η μ ή τ ρ ι α    2 0 2 0

Ν ε σ τ ό ρ ε ι α   2 0 2 0

Πανήγυρις Ιερού Καθεδρικού Ναού Παναγίας Ελευθερωτρίας Διδυμοτείχου

Μνήμη Οσιομάρτυρος Ιακώβου του Νέου στο Διδυμότειχο

Πανήγυρις Ιερού Παρεκκλησίου Αγίων Αναργύρων Νοσοκομείου Διδυμοτείχου

Πανήγυρις Ιερού Ενοριακού Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών Κορύμβου

Πανήγυρις Ιερού Ενοριακού Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών Ορεστιάδος