Καθώς ἐφέτος συμπληρώνονται 200 χρόνια ἀπό τήν κήρυξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821 καί τήν Ἐθνική μας Παλιγγενεσία, ἡ Ἱερά Μητρόπολις Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου συμμετέχει στή πρωτοβουλία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά τήν ἀνάδειξη τῆς σπουδαιότητας τῆς πολυσήμαντης αὐτῆς ἐπετείου γιά τό παρόν καί τό μέλλον τοῦ Γένους μας, μελετῶντας ἐμβριθῶς τά διδάγματα πού ἐξάγονται ἀπό τό θυσιαστικό ἀγῶνα τῶν ἐνδόξων προγόνων μας. Στά πλαίσια αὐτά, ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, διοργανώνει ἐπετειακές ἐκδηλώσεις, τό διήμερο 17 καί 18 τοῦ μηνός Ἀπριλίου ἐ.ἔ., μέ ἰδιαίτερη ἔμφαση στή συμβολή τῶν Θρακῶν στόν ἀπελευθερωτικό ἀγῶνα τοῦ 1821 καί τιμώμενη προσωπικότητα αὐτή τοῦ Ἱερομάρτυρος Πατριάρχου Κυρίλλου του ΣΤ΄ (1813-1818), ὁ ὁποῖος στίς 18 Ἀπριλίου 1821 ἀπαγχονίσθηκε στήν Ἀδριανούπολη, κατηγορούμενος ἀπό τήν Ὑψηλή Πύλη, ὅπως καί ὁ διάδοχος του Γρηγόριος ὁ Ε΄ (1818-1821), ὅτι ὑπέθαλψε τό ἔργο τῆς «Φιλικῆς Ἑταιρείας».

Παρατίθενται το Πρόγραμμα και οι ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι σε Facebook και Youtube.