Περί των έργων φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,

          ὅπως ἀκοῦμε στήν εὐαγγελική περικοπή πού διαβάζεται τήν Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω, ζωή χωρίς προσφορά εἶναι ζωή χωρίς νόημα, ἀφοῦ ἡ προσφορά εἶναι ἀγάπη καί ἀγάπη εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Θεός. Χωρίς Θεό στή ζωή μας εἴμεθα ζωντανοί νεκροί, ἐφήμερες ὑπάρξεις, μέ πραγματική ἡμερομηνία λήξης, ζῶα τῆς φύσεως, χωρίς προοπτικές γιά αἰωνιότητα καί διαχρονική εὐλογημένη παρουσία στό σύμπαν. Ἡ ἀγάπη στό Θεό γίνεται ἀγάπη πρός τόν συνάνθρωπο. Αὐτό εἶναι τό μήνυμα τῆς ἀποστολῆς καί τῆς πίστης τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά ταυτόχρονα καί ἠθικό καθῆκον καί χρέος κάθε πιστοῦ.

          Δυστυχῶς, λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς κρίσης, στήν ὁποία βυθίζεται κάθε μέρα ὁ τόπος μας, ὅλο καί περισσότεροι συνάνθρωποί μας ἔχουν τήν ἀνάγκη μας. Δέν μποροῦμε νά ἀδιαφορήσουμε ἤ νά κλείσουμε τά μάτια μπροστά σ’ αὐτή τήν κατάσταση. Γι’ αὐτό, ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, μέ τή δική σας τή συνδρομή, ἀλλά καί μέ τήν εὐαισθητοποίηση πολλῶν κοινωνικῶν φορέων, πού ἐπώνυμα ἤ ἀνώνυμα ἐνισχύουν τό φιλανθρωπικό μας ἔργο, προσφέρει·

          α.      100 μερίδες καθημερινά στά Συσσίτια πού λειτουργοῦν στίς ἐνορίες Ἁγίων Θεοδώρων Ὀρεστιάδος καί Κοιμήσεως Θεοτόκου Διδυμοτείχου (70 καί 30 ἀντιστοίχως).

          β.      150 δέματα τροφίμων πού διανέμονται μηνιαίως σέ ἄπορες οἰκογένειες πού κατοικοῦν στά χωριά καί δέν εἶναι δυνατή ἡ μεταφορά τοῦ σιτιρεσίου καθημερινῶς.

          γ.       Σᾶς ἀνακοινώνουμε ὅτι μόλις πρό ἡμερῶν ἄρχισε ἡ λειτουργία ⁈Τραπέζης⁈ ρουχισμοῦ καί κλινοσκεπασμάτων, τά ὁποῖα, ἀφοῦ πρῶτα συντηρηθοῦν καί καθαρισθοῦν εὑρίσκονται στή διάθεση ἐκείνων πού τά ἔχουν ἀνάγκη. Κέντρα ὑποδοχῆς ρουχισμοῦ καί κλινοσκεπασμάτων λειτουργοῦν στίς ἐνορίες Ἁγίων Θεοδώρων Ὀρεστιάδος καί Κοιμήσεως Θεοτόκου Διδυμοτείχου.

          Ὅλα αὐτά μαζί μέ πολλές ἄλλες παρεμφερεῖς δράσεις, ὅπως ὑποτροφίες σέ ἄπορους φοιτητές, βοήθεια σέ πυροπαθεῖς ἤ πλημμυροπαθεῖς, ἐξαγορά καύσιμης ὕλης γιά ἐκείνους πού δέν ἔχουν δυνατότητα γιά λίγες ὧρες ζέστης, ἀγορά φαρμάκων σέ ἀσθενεῖς κ.ἄ. καλύπτονται ἀπό τό Γενικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς Μητροπόλεως μας, ἄν καί ἀσφαλῶς εἶναι λίγα μποροστά στό μέγεθος τῆς ἀνέχειας, τῆς φτώχειας καί τῆς δυστυχίας.

Ἀγαπητοί μου,

          αὐτή τή δύσκολη στιγμή ὅλοι ἑνωμένοι, ὁ ἕνας δίπλα στόν ἄλλο, ἄς καταθέσουμε ἀλληλέγγυοι τό μήνυμα τῆς δικῆς μας ἀγάπης. Γιά τήν εὐαισθητοποίηση στήν ἐθελοντική προσφορά ὅσων μποροῦν καί θέλουν, σᾶς ἀνακοινώνουμε ὅτι, τήν Κυριακή 19 Φεβρουαρίου ἐ.ἔ. καί ὥρα 5:30, ἀπογευματινή, ὀργανώνεται, μέ πρωτοβουλία τοῦ Ἐπικοινωνιακοῦ καί Μορφωτικοῦ Ἱδρύματος τῆς Μητροπόλεώς μας, Συνάντηση μέ θέμα τόν ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ στόν Ἱερό Προσκυνηματικό Ναό Παναγίας Ἐλευθερωτρίας Διδυμοτείχου.  Εἴμεθα ὅλοι προσκεκλημένοι γιά νά ἀνοίξουμε τήν καρδιά μας στό Χριστό καί νά προσεγγίσουμε τόν ἀδελφό μας μέ ἀγάπη καί ἀλληλεγγύη.

 Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί εὐλογιῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

  

† Ὁ Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου Δ Α Μ Α Σ Κ Η Ν Ο Σ