ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Πατριαρχική Ἀπόδειξις ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα 2024

• Λόγος Κατηχητήριος επί τη ενάρξει της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής (2024)

• Πατριαρχική Απόδειξις επί τοις Χριστουγέννοις (2023)

• Μήνυμα της Α. Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου για την ημέρα προσευχής υπέρ της Προστασίας του Φυσικού Περιβάλλοντος (1 Σεπτεμβρίου 2023)

• Πατριαρχική Απόδειξις επί τω Αγίω Πάσχα 2023

• Λόγος Κατηχητήριος επί τη ενάρξει της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής 2023

• Πατριαρχική Απόδειξις επί τοις Χριστουγέννοις 2022

• Μήνυμα της Α. Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου για την ημέρα προσευχής υπέρ της Προστασίας του Φυσικού Περιβάλλοντος (1 Σεπτεμβρίου 2022)

• Πατριαρχική και Συνοδική Πράξις Αγιοκατατάξεως του Ιερομάρτυρος Κυρίλλου  ΣΤ, του από Αδριανουπόλεως

• Πατριαρχική Απόδειξις επί τω Αγίω Πάσχα 2022

• Λόγος Κατηχητήριος επί τη ενάρξει της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής 2022

• Πατριαρχική Απόδειξις επί τοις Χριστουγέννοις 2021

• Εγκύκλιος της Α. Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου επί τη προσφάτως ορισθείση εορτή πάντων των  Αγίων Ιατρών

• Μήνυμα της Α. Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου για την ημέρα προσευχής υπέρ της Προστασίας του Φυσικού Περιβάλλοντος (1 Σεπτεμβρίου 2021)