Κατηχητικές Συνάξεις Αγίας Γραφής (2020-2021)

ΠΟΛΙΣ/ΧΩΡΙΟΝ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΤΟΠΟΣ

Ἀμόριον

Τρίτη

6.30 μ.μ

Ἀγγ. Λεμονάκη

Αίθουσα Πολιτιστικού Συλλόγου

Ἀμπελάκια

Τρίτη (ἀνά 15/νθήμερον)

5.00 μ.μ

Ἐλ. Ταπουρίδου

Ἱ. Ν. Ἁγ. Παντελεήμονος

Ἀσημένιον

Παρασκευή

4.00 μ.μ

Ἀγγ. Λεμονάκη – Εὐ. Καραγιάννη

Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς

Ἀσπρονέριον

Παρασκευή

3.00 μ.μ

Μ. Περιστεράκη – Κ. Δημοπούλου

Βιβλιοθήκη Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου

Βάλτος

Τετάρτη

5.00 μ.μ.

Δήμ. Κόνταρη

Δημοτικόν Σχολεῖον

Βρυσικά

Κυριακή

4.00 μ.μ

Σουλ. Γκρόζου

Αἴθουσα Πολιτιστικοῦ Συλλόγου

Δαδιά

Τρίτη

12.15 μ.μ

Ε. Ἀμπατζόγλου

Χριστιανική Ἑστία

Διδυμότειχον

Τρίτη

5.00 μ.μ

Ἀν. Μπαρμπαγιάννη

πρ.Οικοτροφείον (Κολοκοτρώνη 22)

Διδυμότειχον

Τρίτη

6.00 μ.μ

Ἀν. Μπαρμπαγιάννη

πρ.Οικοτροφείον (Κολοκοτρώνη 22)

Διδυμότειχον

Τρίτη

7.00 μ.μ

Ἀν. Μπαρμπαγιάννη

πρ.Οικοτροφείον (Κολοκοτρώνη 22)

Διδυμότειχον

Παρασκευή

6.30 μ.μ

Μ. Περιστεράκη

Οἰκία Τρίγγα Ἀναστασία

Διδυμότειχον

Σάββατο

8.00 μ.μ

Ἑλ. Χαρίτογλου

Οἰκία Ἑλ. Χαρίτογλου

Διδυμότειχον

Τετάρτη

5.00 μ.μ.

Αἰκ. Ζαγκιώρη

πρ.Οικοτροφεῖον (Κολοκοτρώνη 22)

Διδυμότειχον

Τετάρτη

6.00 μ.μ

Αἰκ. Ζαγκιώρη

πρ.Οικοτροφεῖον (Κολοκοτρώνη 22)

Διδυμότειχον

Δευτέρα

11.00 π.μ

Ἑλ. Μουρίκη

πρ.Οικοτροφεῖον (Κολοκοτρώνη 22)

Ἐλαία

Κυριακή, ἀνά 15/νθημερον

4.30 μ.μ

Ρ. Παπαδημητρίου

Αἴθ. Πολ. Συλλ. Γυναικῶν

Εὐγενικόν

Τετάρτη

4.00 μ.μ.

Ἐλ.Ταπουρίδου

Αἴθ. Ἱ.Ν. Ἁγ. Τριάδος

Θούριον

Πέμπτη

4.00 μ.μ.

Βασ. Γιαλαματζῆ- Χρ. Φωτίου

Ἱ.Ν. Ἀναλήψεως Κυρίου

Θυρέα

Πέμπτη

11.00 π.μ

Λεμ.Διγγελούδη-Χρ.Φωτίου

Αἴθ. Πολ. Συλλ. Γυναικῶν

Ἰσαάκιον

Κυριακή

4.30 μ.μ.

Ἀναστ.Κοφίδου-Φωτ. Νατσίδου

Αἴθουσα ΚΑΠΗ

Καναδάς

Τρίτη

4.00 μ.μ.

Τρ. Ζουπίδου

Ἱ.Ν. Ἁγ. Δημητρίου

Καβύλη

Πέμπτη

5.30 μ.μ.

Ἀν. Μπαρμπαγιάννη

Αἴθουσα Κοινότητας

Καρωτή

Πέμπτη

5.30 μ.μ.

Ἑλ. Χαρίτογλου

Ἱ.Ν. Ἁγ. Γεωργίου

Καστανιές

Τετάρτη

5.00 μ.μ.

Αἰκ. Αλεξούδη- Χρυσ. Σκάρδη

Αἴθ. Ἱ.Ν. Ἁγ. Γεωργίου

Κόμαρα

Πέμπτη

4.00 μ.μ.

Τρ. Ζουπίδου

Ἱ.Ν. Ἁγ. Δημητρίου

Κουφόβουνο

Τρίτη

5.30 μ.μ.

Μ. Μούτου

Αἴθ. Πολ. Συλλόγου

Κυανή

Πέμπτη

 4.30 μ.μ.

Εὐαγγελία Καραγιάννη

Αἴθ. Ἱ. Ν. Ἁγ. Εἰρήνης

Λάβαρα

Πέμπτη

6.00 μ.μ.

Ἀγγ. Λεμονάκη

Χριστιανική Ἑστία

Λάβαρα

Σάββατο

6.30 μ.μ.

Ἀγγ. Λεμονάκη

Χριστιανική Ἑστία

Λεπτή

Τρίτη

6.00 μ.μ.

Σ. Γιαλαματζῆ

Πν. Κ. Ἱ.Ν. Ἁγ. Σπυρίδωνος

Μάνη

Δευτέρα

1.30 μ.μ.

Ἑλ. Χαρίτογλου

Αἴθ. Κοινότητος

Μεγ. Δοξιπάρα

Κυριακή

4.00 μμ.

Καλ. Τουλούμπα

Αἴθ. Κοινότητος

Μεταξάδες

Τετάρτη

5.00 μ.μ.

Ἀν. Κουρδάκη

Αἴθ. Πολ. Συλλόγου

Νέα Βύσσα Ἄνω

Τετάρτη

5.00 μ.μ

Ἀσ. Δανάκη- Σ. Κεραμιτςῆ

Πν.Κ.Ἱ.Ν. Ἁγ. Κωνσταντίνου

Νέα Βύσσα Κάτω

Τετάρτη

6.00 μ.μ

Τρ. Ζουπίδου

Πν. Κ.Ἱ.Ν Ἁγ. Γεωργίου

Νεοχώριον

Τρίτη

6.00 μ.μ

Ἄννα Δοβρίδου

Αἴθουσα Κοινότητος

Ὀρεστιάς

Δευτέρα

8.00 μ.μ

π. Ἀθ. Δανάκης

Χριστιανική Ἑστία

Ὀρεστιάς

Κυριακή

8.00 μ.μ

Θ. Σουλίδης

Χριστιανική Ἑστία

Ὀρεστιάς

Πέμπτη

μετά τήν παράκλησιν

Ἑλ. Ἀμπατζόγλου

Ἱ.Ν. Ἁγ. Θεοδώρων

Ὀρεστιάς

Πέμπτη

6.00 μ.μ

Βάγια Στατίρη

Ἱ.Παρ. Ἁγ. Μηνᾶ

Ὀρεστιάς

Τετάρτη

6.00 μ.μ

π. Ἀντώνιος Τσομπανίδης

Ἱ.Ν. Προφ. Ἠλιοῦ

Ὀρεστιάς

Τετάρτη

7.00 μ.μ.

π. Ἀντώνιος Τσομπανίδης

Ἱ.Ν. Προφ. Ἠλιοῦ

Ὀρεστιάς

Πέμπτη

6. 00 μ.μ

Εὐ. Γρουνίδου

Ἱ.Ν. Προφ. Ἠλιοῦ

Ὀρεστιάς

Τετάρτη

5.00 μ.μ

Ἄννα Δοβρίδου

Χριστιανική Ἑστία

Ὀρεστιάς

Τετάρτη

5.00  μ.μ

Τ. Μπαρμπαγιάννη

Χριστιανική Ἑστία

Ὀρεστιάς

Τετάρτη

6.30 μ.μ

Τ. Μπαρμπαγιάννη

Χριστιανική Ἑστία

Ὀρεστιάς

Τετάρτη

6.30 μ.μ

Ἀσ. Δανάκη- Σ. Πλιατσκίδου

Χριστιανική Ἑστία

Ὀρεστιάς

Πέμπτη

4.00 μ.μ.

Δήμ. Κόνταρη

Ἀρχονταρίκι Ἱ.Ν. Κοιμ. Θεοτόκου

Ὀρεστιάς

Παρασκευή

6.30 μ.μ

Μελ. Παπάζογλου

Χριστιανική Ἑστία

Ὀρεστιάς

Τετάρτη

8.00 μ.μ

Μελ. Παπάζογλου

Χριστιανική Ἑστία

Ὀρεστιάς

Τετάρτη

6.30 μ.μ

Ἀν. Σταματοπούλου

Χριστιανική Ἑστία

Ὀρεστιάς

Τετάρτη

4.30 μ.μ

Ἑλ. Τοπαλίδου- Δημ. Κόνταρη

Δημοτικόν Σχολεῖον Οἰνόης

Ὀρεστιάς

Πέμπτη

5.30 μ.μ

Ἑλ. Τοπαλίδου- Χρ. Σκάρδη

Οἰκία Ἀ. Παπαδόπουλου

Ὀρεστιάς

Τετάρτη

4.00 μ.μ

Βασ. Τυμπανίδου

Πν. Κεντρ. Ἱ.Ν.Παμμ.Ταξιαρχών

Ὀρεστιάς

Δευτέρα

5.00 μ.μ

Εὐ. Κουρτιδης

«Θεία Οικοδομή»

Ὀρεστιάς

Τρίτη

8.30 μ.μ

Ἀπ. Παντικάκης- Γρ. Καραγιάννης

«Θεία Οικοδομή»

Ὀρεστιάς

Κυριακή

12.30 μ.μ

Ἀλ. Σακάρας

«Θεία Οικοδομή»

Ὀρεστιάς

Τρίτη

5.00 μ.μ

Ἀπ. Χατνάκη

«Θεία Οικοδομή»

Ὀρεστιάς

Τρίτη

6.30 μ.μ

Ἀπ. Χατνάκη

«Θεία Οικοδομή»

Ὀρεστιάς

Κυριακή

5.30 μ.μ

Αἰκ. Παπαμιχαήλ

«Θεία Οικοδομή»

Ὀρεστιάς

Σάββατο

7.00 μ.μ.

Θεοδ. Μουρίκη

«Θεία Οικοδομή»

Ὀρεστιάς

Δευτέρα

5.00 μ.μ

Ἀν. Κουρούδη- Μ. Σιδερούδη

Πν. Κεν. Ἁγ. Φανουρίου

Ὀρεστιάς

Πέμπτη

5.30 μ.μ

Βασ. Γιαλαματζή-Δεσ. Μουτάφη

Ἱ.Ν. Ἀγ. Βαρβάρας

Παλιούριον

Πέμπτη

2.00 μ.μ

Ἑλ. Χαρίτογλου

Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου/Αἴθ. Κοινότητος

Πλάτη

Κυριακή, ἀνά 15/νθήμερον

4.30 μ.μ

Ἀν. Κοφίδου

Αἴθ. Πολ. Συλλ. Γυναικῶν

Πραγγίον

Σάββατον

6.00 μ.μ.

Μ. Περιστεράκη

Αἴθ. Συλλ. Γυναικῶν

Πρωτοκκλήσιον

Πέμπτη, ἀνά 15/νθήμερον

5.00 μ.μ

Ρ. Παπαδημητρίου

Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου

Πύργος

Τετάρτη

6.30 μ.μ

Σύρμω Γιαλαματζῆ

Πν. Κέν. Ἱ.Ν. Κοιμ. Θεοτόκου

Πύργος

Τετάρτη

5.00 μ.μ

Θεοπ. Σταμπολίδου

Πν. Κέν. Ἱ.Ν. Κοιμ. Θεοτόκου

Ρίζια

Παρασκευή

5.30 μ.μ.

Γ. Κυρτσόπουλος

Χριστιανική Ἑστία

Ρίζια

Παρασκευή

4.00 μ.μ

Χρ. Σκάρδη- Ἑλ. Ἀμπατζόγλου

Χριστιανική Ἑστία

Ρίζια

Τρίτη

5.00 μ.μ

Χ. Φωτίου- Ἀν. Κοφίδου

Πν. Κ. Ἱ. Ν. Παμμ. Ταξιαρχῶν

Σάκκος

Κυριακή

6.00 μ.μ

Αν. Κουρούδη- Μαρ. Σιδερούδη

Αἴθ. Πολ. Συλλ. Γυναικῶν

Σαύρα

Παρασκευή

5.00 μ.μ

Μ. Περιστεράκη–Κ. Δημοπούλου

Αἴθ. Πολ. Συλλόγου

Σιτοχώριον

Τρίτη ανά 15/νθήμερον

3.00 μ.μ

Ἐλ. Ταπουρίδου

Ἱ.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου

Σουφλί

Δευτέρα

4.00 μ.μ

Θεοδώρα Ἀρβανιτίδη

Πν. Κέν. Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου

Σουφλί

Τρίτη

4.30 μ.μ

Ἑλ. Ἀμπατζόγλου

Χριστιανική Ἑστία

Σουφλί

Πέμπτη

6.00 μ.μ

Γ. Μπούχλιος

Αἴθ. Χριστ. Ἑν. Γονέων

Σουφλί

Πέμπτη

4.30 μ.μ

Αἰκ. Παπαμιχαήλ – Ἀ. Κουρούδη

Αἴθ. Χριστ. Ἑν. Γονέων

Σπήλαιον

Κυριακή, ανά 15/ νθημερον

4.30 μ.μ

Φ. Νατσίδου

Αἴθουσα Κοινότητος

Στέρνα

Πέμπτη

5.30 μ.μ

Μ. Μούτου

Ἱ.Ν. Ἁγ. Γεωργίου

Φυλάκιον

Πέμπτη

5.30 μ.μ

Τρ. Ζουπίδου

Αἴθουσα Ἰατρείου

Χειμώνιον

Πέμπτη

5.00 μ.μ

Σ. Πλιατσκίδου- Δ. Γκροζούδη

Αίθουσα Συλλόγου Γυναικών

Χιονάδες

Δευτέρα

3.00 μ.μ

Μ. Περιστεράκη–Κ. Δημοπούλου

Αίθουσα Συλλόγου Γυναικών