ΕΡΑΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ

             Με συνοχή καρδίας αλλά και θερμή πίστη προς τον Κύριο «εἰς ὅν ἠλπίκαμεν ὅτι καί ἔτι ρύσεται» (Β΄Κορ.1,10) εκ της ενεστώσης σκληράς δοκιμασίας από την Ιερά Μητρόπολη Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου ανακοινούται ότι, παρά τις δυσκολίες που δημιουργεί η πανδημία επειδή οι κοινωνικές και προνοιακές δομές της Ιεράς Μητροπόλεώς μας θα πρέπει να συνεχίσουν, όπως μέχρι τώρα κάνουν, την προσφορά τους στις αδύναμες τάξεις των συνανθρώπων μας, που δυστυχώς ολοένα πληθαίνουν, ο ΕΡΑΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ, θα διεξαχθεί και φέτος, με παρατεταμένη αυτή τη φορά διάρκεια, έξι μηνών, μέχρι 31ης Μαΐου 2021. Τα συνεργεία του «Εράνου της Αγάπης» θα δραστηριοποιηθούν ευκαιριακά ανάλογα με την ένταση της επιδημίας και τα υγειονομικά μέτρα, που θα ισχύουν κατά καιρούς.

            Ακολουθεί η σχετική Παραινετική Εγκύκλιος του Σεβασμιωτάτου:

                                                              Ἐν Διδυμοτείχῳ τῇ 16 Δεκεμβρίου 2020

                                                               Ἀριθμ. Πρωτ.:  1380

 Π Α Ρ Α Ι Ν Ε Τ Ι Κ Η     Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

Πρός

Τόν Ἱερόν κλῆρον καί

Τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου.

            Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

       Ἡ ἀπροσδόκητη πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ γιά τόν πιστό λαό τοῦ Θεοῦ γίνεται εὐκαιρία προβληματισμοῦ πάνω στά τρέχοντα θέματα τῆς καθημερινότητας ὑπό τό πρίσμα τῆς ἀπειλῆς αὐτῆς. Εὐκαιρία προβληματισμοῦ γιά τήν ἀβεβαιότητα τῶν δεδομένων τῆς ζωῆς πού τόσο εὔκολα ἀνατρέπονται ἀπό τήν μία μέρα στήν ἄλλη. Εὐκαιρία προβληματισμοῦ γιά τήν ἀξιολόγηση τῶν ἀγαθῶν πού πλουσιοπάροχα μᾶς προσφέρει ὁ Θεός, καί τά ὁποῖα συνήθως δέν ἐκτιμοῦμε, ὅταν τά ἔχουμε, ἀλλά συνειδητοποιοῦμε τήν ἀξία τους ὅταν τά στερούμεθα, ὅπως ἡ ὑγιεία. Εὐκαιρία προβληματισμοῦ γιά νά ἀναγνωρίσουμε τελικά ὅτι ὅλα καί ὅλοι εὑρισκόμεθα στά χέρια τοῦ Δημιουργοῦ, τόν Ὁποῖο Μόνον θά πρέπει νά ἐμπιστευόμεθα. Γι’ αὐτό ἡ πανδημία αὐτή εἶναι ἀφορμή γιά περισσότερη προσευχή, περισσότερη μετάνοια, περισσότερη ἀλληλεγγύη, περισσότερη ἀγάπη καί περισσότερη προσφορά πρός τόν δοκιμαζόμενο συνάνθρωπό μας.

Μέσα, λοιπόν, στὸ  κλῖμα αὐτό καί ἐν ὄψει τῆς πνευματικῆς μας προετοιμασίας καὶ τοῦ ἀγῶνα ποὺ ὅλοι κάνουμε γιὰ νὰ γιορτάσουμε τὴν ἐγγίζουσα ἑορτή τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, ἡ Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ σὲ ἕνα συναγερμὸ πίστεως, εὐλαβείας καὶ ἀγάπης. Ἴσως, μάλιστα κάτω ἀπὸ τὶς παροῦσες συνθῆκες, τὰ αἰσθήματα καὶ οἱ ἐκδηλώσεις τῆς ἀγάπης νὰ εἶναι ἡ τελευταία μας, ἀλλὰ μεγάλη ἐλπίδα νὰ χαροῦμε τὴ ζωή μας καὶ νὰ κάνουμε τὴν κοινωνία μας πραγματικὴ κοινωνία ἀδελφῶν καὶ συνανθρώπων.

Εἶναι εὐκαιρία τὶς ἡμέρες αὐτὲς νὰ τὶς μεταμορφώσουμε σὲ αὐτὸ ποὺ εἶναι· ἅγιες καὶ χαρμόσυνες. Μέσα ἀπὸ τὸ πρόβλημα τοῦ ἐμπερίστατου ἀδελφοῦ μας νὰ πλησιάσουμε τὸν πτωχεύσαντα γιὰ ἐμᾶς Χριστό τόν ξεχασμένο στὸ ψυχρὸ Σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ, τόν ταπεινωμένο στὴ Φάτνη, τόν διωγμένο στὴν Αἴγυπτο.

Γύρω μας, καθημερινά διαπιστώνουμε ὅτι ὑπάρχει μεγάλη ἀνέχεια, ἀδικία, θλίψη καί πόνος. Πολλοὶ συνάνθρωποί μας καί οἱ οἰκογένειές τους βρίσκονται σὲ μεγάλη δυσχέρεια καί δυσκολεύονται νὰ ἐπιβιώσουν. Τὰ σοβαρὰ προβλήματά τους, τά ὁποῖα ἐπιτείνονται ἐξ ἀφορμῆς τῆς πανδημίας, ὑλικὰ καὶ κοινωνικά, (ἄν καί κάποιοι ἀπὸ ἀξιο­πρέπεια κρύβουν0, μὲ ἐλπίδα ἔρχονται νὰ τὰ ἀποθέσουν καὶ νὰ βροῦν ἀνα­κούφιση στὴν ἀνοιχτὴ ἀγκαλιὰ τῆς Ἐκκλησίας. Μοναδικό τους λιμάνι στὴν τρικυμία τῆς ζωῆς ἡ Ἐκκλησία. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ Θεός τῆς ἀγάπης, ὁ Χριστὸς τῆς ταπείνωσης, ἀλλὰ καὶ ἐμεῖς ὅλοι μαζὶ οἱ συνηγμένοι στὸ ὄνομά Του. Κά­νον­τας τὸ πρό­βλη­μά τους καὶ δικό μας πρό­βλη­μα, τοὺς νοι­ώ­θου­με ὡς πά­σχον­τες ἀδελ­φοὺς τοῦ Χρι­στοῦ. Μᾶς εἶ­ναι ἀδύ­να­το νὰ χα­ροῦ­με, ὅταν κά­ποι­οι δυστυχοῦν. Δέν μποροῦμε νά εἴμεθα ἀδιάφοροι. Ἡ κα­λύ­τε­ρη ἄμυ­να στὴν πρόκληση τῆς ἀνθρώπινης δυστυχίας καὶ ἡ με­γά­λη μας δύ­να­μη εἶ­ναι ἡ πολ­λὴ καὶ κρυμ­μέ­νη ἀγά­πη ποὺ ὑπάρ­χει στὶς καρ­δι­ές μας.

            Τό Γενικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας ἔχει ἀναλάβει νά διακονήση ὅλους ἐκείνους πού χρειάζονται τήν ἔμπρακτη συμπαράσταση μας. Μέ τήν στήριξη τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμεῖου λειτουργοῦν·

 • ·        Τά Κέντρα σίτισης στήν Ὀρεστιάδα (100 μερίδες καθημερινά) καί στό Διδυμότειχο (80 μερίδες καθημερινά).
 • ·        Τό Κέντρο ἰατροφαρμακευτικῆς περίθαλψης στήν Ὀρεστιάδα καί τό Διδυμότειχο μέ Ἰατρεῖο καί Φαρμακεῖο.
 • ·        Τό Κέντρο διανομῆς τροφίμων γιά 200 περίπου ἄπορες οἰκογένειες καί ἄλλες 50 πολύτεκνες.
 • ·        Τό Κέντρο διανομῆς ρουχισμοῦ καί κλινοσκεπασμάτων, στό Διδυμότειχο.

Τό Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο προσφέρει·

 • ·        Ὑποτροφίες σέ σπουδαστές.
 • ·        Σχολικά εἴδη σέ μαθητές Πρωτοβάθμιας ἐκπαίδευσης.
 • ·        Τακτικά καί ἔκτακτα βοηθήματα.
 • ·        Νοσήλεια καί ἀγορά φαρμάκων γιά ἀπόρους ἀσθενεῖς.
 • ·        Καυσόξυλα γιά θέρμανση ἀπόρων οἰκογενειῶν.

Τό Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο στηρίζει·

 • ·        Κοινωνικές καί πολιτιστικές δομές.
 • ·        Πυροπαθεῖς καί πλημμυροπαθεῖς.
 • Προμηθεύει μέ ὑγειονομικό καί φαρμακευτικό ὑλικό τό Νοσοκομεῖο Διδυμοτείχου, τά Κέντρα ‘Υγείας καί τά Ἀγροτικά Ἰατρεῖα τῆς περιοχῆς.

Ἀξίζει νὰ συνεχίσουμε αὐτὸ τὸ ἔργο καὶ νὰ ἑνώσουμε τὶς δυνάμεις μας σὲ μιὰ ἐκστρατεία ἀγάπης. Γι’ αὐτό, καὶ φέτος θὰ ἐπα­να­λά­βου­με τὸν κα­θι­ε­ρω­μέ­νο πλέ­ον «ΕΡΑΝΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ», πού φέτος, λόγω τῶν ἐκτάκτων συνθηκῶν τῆς πανδημίας, θά ἔχει μεγαλύτερη διάρκεια, μέχρι τήν 31η Μαΐου 2021 καὶ καλοῦμε ὅλους νὰ ἀνοί­ξου­με τὴν καρ­διά μας καὶ νὰ συμβάλουμε, τὸ κατὰ δύναμιν, σὲ αὐτὸν τὸν  συναγερμὸ τῆς ἀλληλεγγύης καὶ τῆς προσφορᾶς. Ἡ λύση δὲν βρίσκεται στοὺς λίγους ποὺ δίνουν πολλά, ἀλλὰ στοὺς πολλοὺς ποὺ ὅλοι μαζὶ προσφέρουμε.

Οἱ δι­α­κο­νη­τὲς τοῦ «ΕΡΑΝΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ», ποὺ θὰ πε­ρι­έλ­θουν κάθε γω­νιὰ τῆς Μη­τρο­πό­λε­ώς μας, θὰ χτυ­πή­σουν καὶ τὴν δική μας πόρ­τα. Ἡ δι­α­κρι­τι­κὴ πα­ρου­σία τους εἶ­ναι ἡ ἐπί­σκε­ψη τοῦ Χρι­στοῦ στὸ σπί­τι καὶ στὴ ζωή μας. Ἄς τοὺς δε­χθοῦ­με ὡς τὴν με­γα­λύ­τε­ρη εὐ­λο­γία τῆς χρο­νι­ᾶς, ὡς τὴν κα­λύ­τε­ρη εὐ­και­ρία τῆς ἀγά­πης μας.

Εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα ἡ εὐλογία τοῦ ἐν Βηθλεέμ Νηπιάσαντος καί ἐν Ἰορδάνῃ Ἐπιφανέντος Χριστοῦ νά δώσῃ τό συντομώτερο δυνατόν τήν λύτρωση ἀπό τά δεινά τῆς παρούσης πανδημίας, πού πλήττει τήν ἀνθρωπότητα καί τήν εἰρήνη σέ ὅλο τόν κόσμο. Ἀρκεῖ νὰ δώσουμε στὸν Κύριο καὶ Θεό μας τὸ προβάδισμα καὶ νὰ ζητήσουμε μετανοητικὰ καὶ ἀγαπητικὰ τὸ θεῖο Ἔλεός Του!

ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ


† Ο ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ