Εγκύκλιος περί του εθελοντισμού

Ἐν Διδυμοτείχῳ τῇ 6η Φεβρουαρίου 2012

Ἀριθμ. Πρωτ. 125

  Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

 Ἀγαπητοί μου,

           Κοινή εἶναι ἡ διαπίστωση ὅτι ὁ σύγχρονος κόσμος διέρχεται μία φάση γενικώτερου μετασχηματισμοῦ. Οἱ ἀλλαγές πραγματώνονται στόν καθημερινό βίο καί πολιτισμό, στή θεώρηση καί στή λειτουργία τῶν συγκροτημένων δομῶν, θεσμῶν καί ἀξιῶν  τῆς κοινωνίας. Ἡ οἰκονομική κρίση, πού ἐπαναφέρει  στό προσκήνιο καί ἐντατικοποιεῖ παλαιότερα κοινωνικά προβλήματα καί ἀναδεικνύει νέα, συνοδεύεται ἀπό ἀμφισβήτιση πρός τούς θεσμούς, ἀλλά καί ἀπό ἀνασφάλεια, ἔλλειμμα κοινωνικῆς συνοχῆς, διάσπαση τῶν κοινωνικῶν δικτύων. Κατακτήσεις τῆς κοινωνίας τοῦ περασμένου αἰῶνα ἀναιροῦνται στό ὄνομα τῆς ὑπέρβασης τῆς οἰκονομικῆς κρίσης. Οἱ κοινωνίες δέν ἔχουν ὀρατό σημεῖο ἀναφορᾶς. Καθημερινά βιώνουμε τήν ἐναγώνια ἀναζήτησή τους γιά κοινωνική ταυτότητα καί παρουσία. Μέσα σ’ αὐτές τίς συνθῆκες χρέος ὅλων εἶναι ἡ διαρκής προσφορά ἑνός αὐθεντικοῦ καί ὑψηλοῦ προτύπου ζωῆς, πού νά ἑστιάζεται στή δικαιοσύνη καί τήν ἀλληλεγγύη.

Πρός τήν κατεύθυνση αὐτή προγραμματίζεται μέ πρωτοβουλία τοῦ Ἐπικοινωνιακοῦ καί Μορφωτικοῦ Ἱδρύματος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΤΑΤΖΗΣ» Συνάντηση μέ θέμα  «Ὁ ἐθελοντισμός ὡς ἔκφραση κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης, κατά τή χριστιανική πίστη», τήν Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2012, καί ὥρα 5.30 ἀπογευματινή στόν Ἱερό Προσκυνηματικό Ναό Παναγίας Ἐλευθερωτρίας Διδυμοτείχου. Στή συνέχεια θά ἀκολουθήσῃ ἀπονομή τιμητικῆς διακρίσεως στούς ἀνθρώπους πού προσφέρουν ἐθελοντικά στίς κοινωνικές δομές τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας καί σέ ἄλλους φορεῖς πού δραστηριοποιοῦνται ἐπίσης ἐθελοντικά στήν περιοχή δικαιοδοσίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Ἐκτιμῶντες ὅτι ἡ προσπάθεια ὅλων τῶν φορέων τῆς τοπικῆς μας κοινωνίας εἶναι κοινή, σᾶς προσκαλοῦμε στήν ἐκδήλωσή μας αὐτή  καί πιστεύουμε ἀκράδαντα ὅτι ἡ παρουσία σας θά συμβάλῃ στήν περαιτέρω προώθηση τῆς ὑψηλῆς ὑπόθεσης τοῦ ἐθελοντισμοῦ.

Γιά τόν σκοπό αὐτό παρακαλοῦμε ἐπίσης ὅπως ἐντός εὐλόγου προθεσμίας μᾶς ὑποδείξετε τά πρόσωπα ἤ τούς φορεῖς πού δραστηριοποιοῦνται φιλανθρωπικά (συσσίτια, περίθαλψη ἀσθενῶν, αἱμοδοσία, λαθρομετανάστες κ.ἄ) στόν χῶρο εὐθύνης σας προκειμένου νά τιμηθῆ ἡ ἐθελοντική προσφορά τους.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί εὐλογιῶν

  

† Ο ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΣΟΥΦΛΙΟΥ  Δ Α Μ Α Σ Κ Η Ν Ο Σ