Εκκλησιαστικός Ραδιοφωνικός Σταθμός «Ο Απόστολος Ανδρέας»

Ἐκκλησιαστικός Ραδιοφωνικός Σταθμός· «Ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας». Ὑπεύθυνος· Ἀρχιμ. Βαρθολ. Ἀστεριάδης, τηλ. 25520-22.008, 6947-894145.