Χορωδία Παραδοσιακής Μουσικής Ιεράς Μητροπόλεως

Λειτουργεί εν Διδυμοτείχω ως παράρτημα της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής. Χοράρχης· Πρωτοψάλτης Χρίστος Κισσούδης.