Εκκλησιαστική Βιβλιοθήκη

Ἐκκλησιαστικαί Βιβλιοθῆκαι: 1) Εἰς τό Πνευματικόν τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνηματικοῦ Ναοῦ Παναγίας Ἐλευθερωτρίας Διδυμοτείχου, 2) Ἐνοριακή Βιβλιοθήκη Μικρ. Δερείου καί Κινητή Βιβλιοθήκη Μικροῦ Δερείου. Ὑπεύθυνος· Οἰκον. Ἰωάννης Τζιβάρας, τηλ.: 25540-31.350. 3) Ἐνοριακή Βιβλιοθήκη Ἀσπρονερίου· Ὑπεύ­θυνος· Πρεσβ. Ἠλίας Καραντωνούδης, τηλ.: 25530-94.302.