Αίθουσα Διαλέξεων

Αἴθουσαι Διαλέξεων. Ἐν Διδυμοτείχῳ· εἰς τό Πνευματικόν Κέντρον τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνηματικοῦ Ναοῦ Ἐλευθερωτρίας. Ἐν Ὀρεστιάδι· εἰς τό Πνευματικόν Κέντρον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Θεοδώρων.