Μορφωτικό Ίδρυμα

Τό Ἐπικοινωνιακόν καί Μορφωτικόν  Ἵδρυμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου συνεστήθη προνοίᾳ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Δαμασκηνοῦ μέ σκοπόν τόν συντονισμόν καί τήν προαγωγήν τοῦ ποιμαντικοῦ, πολιτιστικοῦ καί κοινωνικοῦ ἔργου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.