«Το Αλατόμητον Όρος»

Γκαλερί

Η συλλογή περιέχει 57 φωτογραφίες.

«Τό τελευταίο ἐπί τήν Παναγία, μυστήριο, ἀναφέρουν οἱ ἅγιοι Πατέρες, εἶναι ἡ ἔνδοξος Κοίμηση καί ἡ εἰς οὐρανούς μετάστασή Της, καθώς νίκησε τῆς φύσεως τούς ὅρους, ὅταν ἄφησε στά χέρια τοῦ Υἱοῦ Της τήν μακαρία ψυχή Της. «Τούς δοξάσαντάς με … Συνέχεια