…ὄψομαι τό μέγα ὅραμα τοῦτο…

Γκαλερί

Η συλλογή περιέχει 19 φωτογραφίες.

Επί τη μνήμη του Προφήτου Μωϋσέως, ο οποίος βόσκοντας στο Σινά τα πρόβατα του πενθερού του Ιοθόρ εγένετο μάρτυς του θαύματος της Ακαταφλέκτου Βάτου, η τοπική μας Εκκλησία τιμά την Παναγία μας, η ιερά εικόνα της οποίας ως «Ακαταφλέκτου Βάτου» … Συνέχεια