«Σήμερον ἡ πρίν ἀπογαιωθεῖσα φύσις, ἀρχήν λαμβάνει θεώσεως»

Γκαλερί

Η συλλογή περιέχει 126 φωτογραφίες.

Αναμφίβολα η εορτή της Γεννήσεως της Θεοτόκου συνδέεται άρρηκτα με αυτήν της Γεννήσεως του Χριστού. Και τούτο διότι το μυστήριο της Θεοτόκου δεν ερμηνεύεται αυτόνομα, αλλά πάντοτε σε συνδυασμό με τον Χριστό, τον Υιό και Λόγο του Θεού που προσέλαβε … Συνέχεια