Ο ποιών το θέλημα του Θεού μένει εις τον αιώνα (Α΄ Ιωάν. 2,17)

Γκαλερί

Η συλλογή περιέχει 95 φωτογραφίες.

«Ἐνῷ ὁ κόσμος καί ὁ ἄνθρωπος δημιουργήθηκαν μέσα στό χρόνο καί λειτουργοῦν «ἐν  χρόνῳ», ὁ προορισμός τους εἶναι ὑπέρχρονος. Ἀντίθετα ἐνῷ ὁ ἄχρονος καί αἰώνιος Θεός εἶναι ἔξω ἀπό τούς περιορισμούς τοῦ χώρου καί τοῦ χρόνου, πληροῖ μέ τήν πανταχοῦ … Συνέχεια