…ευρήκαμεν Ιησούν…

Γκαλερί

Η συλλογή περιέχει 43 φωτογραφίες.

Πρώτη Κυριακή των Νηστειών, Κυριακή της Ορθοδοξίας, η Αγίας μας Εκκλησία προβάλλει την αξία και τον θησαυρό της πίστεώς μας· την Αλήθεια και την Ζωή και δοξολογικά μνημονεύει τους ομολογητές της, αναβοώσα· «Αὕτη ἡ πίστις τῶν Ἀποστόλων, αὕτη ἡ πίστις … Συνέχεια