Κυριακή της Τυρινής

Γκαλερί

Η συλλογή περιέχει 34 φωτογραφίες.

«Ὁ Κύριος ἔρχεται σήμερα, ἀγαπητοί, ὡς φιλάνθρωπος ὁδηγός, νά μᾶς δώσει τίς βασικές ὁδηγίες γι’ αὐτό τό ταξίδι, πού θά μας φέρει στό ὑπήνεμο λιμάνι τοῦ Ἁγίου Πάσχα. Μᾶς συνιστᾶ ὅτι στό ταξίδι αὐτο, γιά νά διατρέξουμε ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς … Συνέχεια