Μήνυμα ἐν ὄψει τῆς ἰδιαζούσης ὑγιειονομικῆς περιστάσεως

Γκαλερί

Η συλλογή περιέχει 3 φωτογραφίες.

+ + + + † – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  Ἀριθ. Πρωτ. 5059 Ἀριθ. Διεκπ. 2105 Ἀθήνησι τῇ 5ῃ Νοεμβρίου 2020 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ     3 0 2 9 … Συνέχεια