Τοις των αιμάτων σου ρείθροις Δημήτριε, την Εκκλησίαν Θεὸς επορφύρωσεν

Γκαλερί

Η συλλογή περιέχει 108 φωτογραφίες.

Αθληφόρος, μυροβλύτης, καθοδηγητής, ειρηνοποιός, θαυματουργός, προστάτης του Ελληνισμού και του πολιτισμού, ιαματικός και συμπαραστάτης κάθε θλιβομένης ψυχής, είναι ωρισμένες ιδιότητες που αποδίδονται από τους πιστούς στον Μεγαλομάρτυρα άγιο Δημήτριο, τον άγιο που είναι στενά συνδεδεμένος με την ιστορία της Θεσσαλονίκης, … Συνέχεια