Κυριακή των Βαΐων

Γκαλερί

Η συλλογή περιέχει 12 φωτογραφίες.

«Μεγάλη Δεσποτική ἑορτή ἄγει σήμερα ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία. Ὁ Μεγάλης Βουλῆς Ἄγγελος, ὁ Παλαιός τῶν ἡμερῶν, ὁ Παντοδύναμος τοῦ Σύμπαντος Δημιουργός, ὁ Κύριος κάθε δόξας, ὁ ἀποκεκρυμμένος καί ταυτόχρονα ἀποκεκαλυμμένος Θεός τῆς Παλαιᾶς καί τῆς Καινῆς Διαθήκης ἐπιβαίνει «ἐπί … Συνέχεια