«..πολλώ μάλλον έκραζεν..»

Γκαλερί

Η συλλογή περιέχει 40 φωτογραφίες.

«Ο πόθος και η δύναμη της πίστεως για μια ακόμα φορά καρποφορούν το θαύμα. Ο τυφλός επαίτης της Ιεριχούς έβλεπε εσωτερικά την αλήθεια, πριν ακόμα απολαύσει το αισθητό φως, που του χάρισε ο Κύριος. Έβλεπε τον ιατρό και θεραπευτή του … Συνέχεια