Επί δε τω ρήματί σου χαλάσω το δίκτυον…

Γκαλερί

Η συλλογή περιέχει 32 φωτογραφίες.

«Αν διά του Σταυρού ήλθε η σωτηρία και η χαρά στον κόσμο αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να υποτιμούμε την σημασία της διδασκαλίας και των θαυμάτων του Κυρίου. Ο Χριστός ως διδάσκαλος φανερώνει το προφητικό Του αξίωμα, το οποίο λειτουργεί … Συνέχεια