Δεύτε ίδωμεν…

Γκαλερί

Η συλλογή περιέχει 57 φωτογραφίες.

“Με το απλό και συγχρόνως ιλαρό προσκλητήριο του ιερού υμνογράφου «δεύτε ίδωμεν», καλούμεθα ξανά σήμερα να συνειδητοποιήσουμε γιατί εγεννήθη ο Σωτήρ του κόσμου. Και αφού αναλογισθούμε την «ευεργεσία», να ακολουθήσομε εν συνεχεία «ένθα οδεύει ο αστήρ»». Έτσι μόνο αποκτούν νόημα, … Συνέχεια