Κυριακή Δ´ Λουκά

Γκαλερί

Η συλλογή περιέχει 23 φωτογραφίες.

«Ο σκοπός για τον οποίο ο Απόστολος Παύλος ζητά από τον μαθητή του Τίτο να ομιλεί με βεβαιότητα για την αξιοπιστία του Ευαγγελίου είναι η χριστιανική πράξη και η μαρτυρία της αγάπης «ίνα φροντίζωσι καλών έργων προΐστασθαι οι πεπιστευκότες τω … Συνέχεια