Κυριακή Ε΄ Ματθαίου

Γκαλερί

Η συλλογή περιέχει 21 φωτογραφίες.

«Άραγε εμείς όταν ο Χριστός έρχεται να επισκεφθεί την ψυχή μας, ή το σπίτι μας, ή τον τόπο μας, βγαίνουμε να Τον υποδεχθούμε και να Τον καλωσορίσουμε ή Τον διώχνουμε να φύγει μακριά από τα σύνορά μας, όπως οι Γεργεσηνοί;… … Συνέχεια