Αναστάσεως ημέρα

Γκαλερί

Η συλλογή περιέχει 108 φωτογραφίες.

«Καθώς υποφώσκει γαλανός ο όρθρος της «μιάς των Σαββάτων», όρθρου βαθέως δραμόντες επί το μνημείον, μετά των Μυροφόρων και των αποστόλων, είδομεν τα οθόνια κείμενα μόνα και ακούσαμε παρά του Αγγέλου ότι ηγέρθη ο Κύριος. Το ευφρόσυνο τούτο άγγελμα μεταδίδουμε … Συνέχεια