Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου

Γκαλερί

Η συλλογή περιέχει 11 φωτογραφίες.

«Η Εκκλησία τοποθετώντας την περικοπή αυτή σαν ανάγνωσμα στην αρχή του Τριωδίου θέλει να προφυλάξει τους πιστούς από τον υψηλόφρονα λογισμό του Φαρισαίου, που ενδέχεται να φωλιάζει στην ψυχή κάθε ευσεβούς χριστιανού, και να προβάλλει το υπόδειγμα του Τελώνη, που … Συνέχεια