Πορευθέντες…

Γκαλερί

Η συλλογή περιέχει 20 φωτογραφίες.

«Η ανθρωπότητα και ο σύγχρονος πολιτισμός οφείλει ευγνωμοσύνη στους Πρωτοκορυφαίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο. Ό,τι δεν κατόρθωσε η διανόηση και η δύναμη του αρχαίου κόσμου, το κατόρθωσε η χορεία των Μαθητών και Αποστόλων του Χριστού. Ο σύγχρονος όμως κόσμος, δυστυχώς, … Συνέχεια