Καλή Χρονιά!

Γκαλερί

Η συλλογή περιέχει 36 φωτογραφίες.

«Μέ τήν συνείδηση τοῦ χρέους καί τῆς εὐθύνης, γρηγοροῦντες ἀπό τῆς χθές, διά τῆς σήμερον, εἰσερχόμεθα εἰς τήν αὔριον, πιστεύοντες εἰς τήν διάστασιν τῆς αἰωνιότητος, πού διαπερνᾶ τά σημεῖα τῶν καιρῶν καί κρίνει τήν ἱστορίαν…» τόνισε μεταξύ άλλων ο Σεβ. … Συνέχεια