Εκκλησιαστική Χορωδία Ι. Μητροπόλεως

Λειτουργεῖ ἐν Διδυμοτείχῳ ὡς παράρτημα τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς. Χοράρχης· Πρωτοψάλτης Χρῖστος Κισσούδης.