Εκκλησιαστική Σχολή Βυζαντινής Μουσικής

Ἐν Ὀρεστιάδι· Ὑπεύθυνος· ὁ Πρωτοψάλτης Καθηγητής κ. Βασίλειος Παπαμιχαήλ. Ἐν Διδυμοτείχῳ· Ὑπεύθυνος ὁ Πρωτοψάλτης Καθηγητής κ. Χρῖστος Κισσούδης.