Εκκλησιαστική Κατασκήνωση

Ἐκκλησιαστικαί Κατασκηνώσεις· Φιλοξενοῦνται ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Γενεσίου Θεοτόκου Δαδιᾶς. Ὑπεύθυνος· Πρωτ. Ἀθ. Δανάκης (τηλ. 25530-51.361).